Ứng dụng GO TV với khả năng hỗ trợ người dùng xem truyền hình và video thông qua những file playlist được cộng đồng chia sẽ trên mạng. Hỗ trợ tìm kiếm những playlist phù hợp và cho phép người dùng tạo playlist riêng theo chuẩn JSON để chia sẽ với bạn bè.

*Phiên bản 1.1 nâng cấp ngày 18/11/2018: *Hướng dẫn sử dụng: *Tìm kiếm playlist có sẵn tại: https://sharem3u.com

*Hỗ trợ:

*Tải ứng dụng từ:
(Video hướng dẫn cách thêm một bộ thư viện playlist vào GO TV)

*Ứng dụng không khai thác, phát sóng hay tái thu phát tín hiệu kênh truyền hình trên hệ thống của mình mà chỉ là một chương trình xem video. Không có bất kỳ kênh truyền hình hay dữ liệu vi phạm bản quyền nào được tích hợp mặc định trong ứng dụng.